بازدید سرزده فرماندار چایپاره از روستای بابل آباد در راستای پیشگیری از شیوع کرونا

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره پیرو گزارشات واصله درخصوص تجمعات دراماکن ومعابرعمومی درروستای بابل آباد که باعث شیوع بیماری کرونا میشود دکترمحمدی ایروانلو فرماندارشهرستان بهمراه معاون و بخشداربخش حاجیلار ضمن بازدید از این روستا و گفتگو با اهالی  تذکراتی در خصوص پرهیز از تجمعات ورعایت حال دیگران وعمل به تصمیمات ستادپیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا در شهرستان و عمل به توصیه های بهداشتی که نقش مهمی در پیشگیری ازاین بیماری دارد به دهیار و شورای روستا دادند.