آیین افتتاح دفتر جدید ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان چایپاره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره آیین افتتاح دفتر جدید ستادبازسازی عتبات عالیات شهرستان با حضور امینی فرماندار شهرستان و امام جمعه حجت السلام جمشیدی و مسولین شهرستان در محل پارک ملت در جوار یادمان شهدای گمنان برگزار شد.

در ادامه گفتنیست که،ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان از سال 95درمحل مجتمع اداری استقرار یافته بود که به دلیل عدم تامین اهداف ستادو پاسخ گویی مطلب به شهروندان در این خصوص به مراکز جدید انتقال یافت و این مرکز امروز افتتاح گردید 

در ادامه در افتتاح این طرح آقای نجفی مسئول ستاد عتبات عالیات بازسازی گزارشی از عملکرد ستاد،و هزینه های مسکونی برای ساختمان جدیدو اقدامات صورت گرفته ارائه دادند و در نهایت امام جمعه محترم شهرستان با ایراد سخنرانی به تامین و تشریع اقدامات ستادباز سازی پرداختند