بازدید سرزده سرپرست فرمانداری چایپاره از بانکها به منظور بررسی اقدامات پیشگیرانه از ویروس کرونا

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره امینی سرپرست فرمانداری چایپاره درراستای بررسی اقدامات و فعالیت های پیشگیرانه ازشیوع ویروس کرونا بطور سرزده از بانکهای کشاورزی، ملت، سپه و صادرات  بازدید کرد.

بنا به این گزارش امینی سرپرست فرمانداری چایپاره در این بازدید بر رعایت پروتکل بهداشتی و استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی تاکید نمودند.