انسداد تمامی مسیرهای فرعی و مزروعی محتمل ورودی افراد غیر بومی، توسط بخشداران بخش مرکزی و حاجیلار با همکاری شوراهای اسلامی و دهیاران روستاهای شهرستان

انسداد تمامی مسیرهای فرعی و مزروعی محتمل ورودی افراد غیر بومی، توسط بخشداران بخش مرکزی و حاجیلار با همکاری شوراهای اسلامی و دهیاران روستاهای شهرستان
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره بنا به دستور فرماندار و در راستای افزایش ضریب موفقیت طرح فاصله گذاری اجتماعی و جلوگیری از ورود افراد غیر بومی به شهرستان، مقرر گردید بخشداران بخش مرکزی و حاجیلار شهرستان با همکاری شوراهای اسلامی و دهیاران روستاهای شهرستان تمامی مسیرهای فرعی و مزروعی محتمل ورود افراد غیر بومی به شهرستان را مسدود نمایند.

دبیر خانه ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان چایپاره