جلسه کار گروه ساماندهی مشارکت های مردمی در جهت پیشگیری و مبارزه با کرونا درشهرستان چایپاره برگزارشد.

جلسه کار گروه ساماندهی مشارکت های مردمی در جهت پیشگیری و مبارزه با کرونا درشهرستان چایپاره برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره جلسه کارگروه ساماندهی مشارکت های مردمی در جهت پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان به ریاست دکتر محمدی فرماندار شهرستان برگزار گردید .

بنا به این گزارش کارگروه مذکور که با حضور دستگاه های ذی ربط و جمعی از خیرین بزرگوار شهرستان با هدف هم اندیشی و هم افزایی خیرین و نیروهای مردمی و دستگاه های متولی حوزه مشارکت های اجتماعی  در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید، منجر به تصویب مصوبات و راهکارهایی در خصوص نحوه جذب، جمع آوری و باز توزیع کمک های مردمی به اقشار آسیب پذیر ناشی از شیوع ویروس کرونا( در قالب بسته های معیشتی و بهداشتی) گردید و در ضمن جلسه، خیرین محترم  هدایای مالی و تجهیزاتی را، جمعا به ارزش بالای ۴۵ میلیون تومان به امر  پیشگیری و مبارزه با کرونا(تهیه تجهیزات و اقلام بهداشتی برای شبکه بهداشت و درمان) اختصاص دادند.