تودیع ومعارفه سرپرست جدید جمعیت هلال احمر شهرستان چایپاره

تودیع ومعارفه سرپرست جدید جمعیت هلال احمر شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، مراسم تودیع ومعارفه سرپرست جدید جمعیت هلال احمرچایپاره درمحل دفتر فرمانداری باحضور محمدی ایروانلو فرماندار، رهبرمدیرعامل جمعیت هلال احمر استان برگزارشد.
دراین مراسم از خدمات چندین ساله مهدی شکارچی تقدیر و علیزاده بعنوان سرپرست جدید جمعیت هلال احمر شهرستان معرفی شد.