برگزاری مانور تصادف جاده ای

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره ؛  پیش از ظهر امروز 1401/4/2 مانور تصادف جاده ای از سوی جمعیت هلال احمر شهرستان چایپاره با همکاری  ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی علمیات پاسخ به بحران با حضور شکورزاده فرماندار و رییس ستاد به همراه اعضای ستاد پیشگیری برگزار شد . 

 بنا بر این گزارش این مانور با حضور نیروهای امدادی  و خدمات رسان با تمامی ملزومات و امکانات با اهداف بررسی عوامل موثر در وقوع تصادف و سوانح و راهکارهای پیشگیری یا کاهش آثار زیان بار آن ها در مقوله ایمنی در حمل ، آزمایش و تست تجهیزات و اقدامات پیش بیمارستانی و رها سازی و خروج مصدومین گرفتار در حوادث و سوانح جاده ای ، سنجش نیرو ها در تماس  و پاسخ گویی، مراکز اعزام نیرو و ارزیابی و کنترل خطرات موجود در صحنه های تصادف (تثبیت صحنه) بر اساس اولویت ایمنی با موفقیت برگزار شد.